MiljöbarometernMiljöbarometern

Startsida / Miljöprogram 2022-2025 / Hållbara transporter och resor / Utsläpp av växthusgaser
Nyckeltal MP.1.1

Utsläpp av växthusgaser

Kommunens utsläpp av växthusgaser från lokaler och kommunala bostäder, energiförbrukning från gatuvärme, gatubelysning och vatten och avlopp samt från transporter, både egna fordon samt tjänsteresor med bil, tåg och flyg.

Utsläpp av växthusgaser

Datakälla: Uppgifter från förvaltningar och bolag.

Kommentar

Kan slås ihop i beräkningsfilen från Klimatrådet

Uppdaterad: 2022-05-16