MiljöbarometernMiljöbarometern

Startsida / Miljöprogram 2022-2025
Projekt MP

Miljöprogram 2022-2025

Huvudområden

Hållbara transporter och resor

HuvudområdeMP.1

Vaggeryds kommun är en transportintensiv kommun. Transporter och resor står för 45 % av länets utsläpp av växthusgaser. Transporterna behöver bli mer effektiva och en omställning krävs både gällande vilka fordon och drivmedel som används samt en förändring av våra resvanor. Det transporteffektiva samhället bidrar inte bara till låga växtgasutsläpp utan även till bättre luftkvalitet, minskat buller, minskad trängsel på vägarna samt förbättrad folkhälsa.

Åtgärdsstatus:  8 av 15 åtgärder är genomförda

Hållbar samhällsplanering och bebyggelse

HuvudområdeMP.2

Hållbar bebyggelse och samhällsplanering handlar om hur, vart och för vem vi bygger. Vi behöver bli energieffektiva samt producera och använda förnyelsebar energi. Avfallshanteringen för samhället ska vara effektiv och avfallet ska förebyggas. I kommunen ska vi ha en hälsosam och säker miljö, både för människor, djur och natur. Vi ska ha en ren luft, skyddas mot skadlig strålning och ha en giftfri miljö.

Bedömning:  0 av 4 delmål är uppfyllda
Åtgärdsstatus:  12 av 36 åtgärder är genomförda

Hållbara gröna och blå miljöer

HuvudområdeMP.3

Hållbara gröna och blå miljöer syftar till de natur- och vattenfrågor vi hanterar i kommunen.

Bedömning:  0 av 3 delmål är uppfyllda
Åtgärdsstatus:  13 av 47 åtgärder är genomförda
Uppdaterad: 2024-04-03