MiljöbarometernMiljöbarometern

Startsida / Miljöprogram 2022-2025 / Hållbar samhällsplanering och bebyggelse
Huvudområde MP.2

Hållbar samhällsplanering och bebyggelse

Hållbar bebyggelse och samhällsplanering handlar om hur, vart och för vem vi bygger. Vi behöver bli energieffektiva samt producera och använda förnyelsebar energi. Avfallshanteringen för samhället ska vara effektiv och avfallet ska förebyggas. I kommunen ska vi ha en hälsosam och säker miljö, både för människor, djur och natur. Vi ska ha en ren luft, skyddas mot skadlig strålning och ha en giftfri miljö.

Delmål

Energi

DelmålMP.2.1

Inom energiområdet behöver vi fokusera på att bli energieffektiva samt producera och använda förnyelsebar energi.

Trend:  6 av 8 indikatorer har en positiv trend

Avfall

DelmålMP.2.2

Avfallshanteringen för samhället ska vara effektiv, enkel att använda och avfallet ska förebyggas och tas omhand. I Vaggeryds kommun behöver vi arbeta med att både förebygga avfall, minska matsvinnet, öka både återanvändning och återvinning samt öka utsorteringen av matavfall.

Trend:  0 av 3 indikatorer har en positiv trend

Luft och kemikalier

DelmålMP.2.3

Vaggeryds kommun ska ha en god luftkvalité och verka för en giftfri miljö.

Trend:  3 av 4 indikatorer har en positiv trend

Klimatanpassning

DelmålMP.2.4

Vaggeryds kommun ska planera för ett hållbart samhälle och ett samhälle som tål torka, översvämnigar och skyfall.

Relaterade globala hållbarhetsmål

Relaterade nationella miljömål

Uppdaterad: 2022-05-18