MiljöbarometernMiljöbarometern

Startsida / Miljöprogram 2018-2021
Projekt TR

Miljöprogram 2018-2021

Huvudområden

Kommunens egna miljöarbete

HuvudområdeTR.10
Bedömning:  1 av 2 delmål är uppfyllda
Åtgärdsstatus:  12 av 14 åtgärder är genomförda

Transporter och resor

HuvudområdeTR.2
Bedömning:  1 av 2 delmål är uppfyllda
Åtgärdsstatus:  5 av 9 åtgärder är genomförda

Levnadsmiljö

HuvudområdeTR.3
Bedömning:  1 av 2 delmål är uppfyllda
Åtgärdsstatus:  9 av 14 åtgärder är genomförda

Natur

HuvudområdeTR.4
Bedömning:  2 av 4 delmål är uppfyllda
Åtgärdsstatus:  3 av 8 åtgärder är genomförda

Skadliga ämnen

HuvudområdeTR.6
Bedömning:  0 av 1 delmål är uppfyllda
Åtgärdsstatus:  10 av 13 åtgärder är genomförda

Energi

HuvudområdeTR.7
Bedömning:  0 av 2 delmål är uppfyllda
Åtgärdsstatus:  9 av 12 åtgärder är genomförda

Vatten

HuvudområdeTR.8
Bedömning:  2 av 4 delmål är uppfyllda
Åtgärdsstatus:  6 av 9 åtgärder är genomförda

Luft

HuvudområdeTR.9
Bedömning:  2 av 3 delmål är uppfyllda
Åtgärdsstatus:  2 av 3 åtgärder är genomförda
Uppdaterad: 2024-03-11