MiljöbarometernMiljöbarometern

Startsida / Miljöprogram 2018-2021 / Energi
Huvudområde TR.7

Energi

Delmål

God bebyggd miljö

DelmålTR.7.1

Vår bebyggda miljö ska fylla människors och samhällets behov, erbjuda bra livsmiljöer och bidra till en hållbar utveckling. Hur vi bor och lever påverkar miljön på många sätt, exempelvis när vi värmer våra bostäder, reser till arbete och fritidsaktiviteter eller sorterar vårt avfall.

Bedömning: Osäkert om målet kan uppnåsOsäkert om målet kan uppnås
Åtgärdsstatus:  9 av 12 åtgärder är genomförda

Begränsad klimatpåverkan

DelmålTR.7.2

Koldioxid och andra så kallade växthusgaser som vi människor släpper ut i atmosfären från olika verksamheter gör att det globala klimatet blir varmare. Förbränning av fossila bränslen för el och värme, i industriprocesser och för transporter svarar för det största bidraget till klimatförändringen både i Sverige och världen i stort.

Bedömning: Osäkert om målet kan uppnåsOsäkert om målet kan uppnås
Uppdaterad: 2023-03-03