MiljöbarometernMiljöbarometern

Startsida / Miljöprogram 2018-2021 / Skadliga ämnen
Huvudområde TR.6

Skadliga ämnen

Delmål

Giftfri miljö

DelmålTR.6.1

Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.

Bedömning: Osäkert om målet kan uppnåsOsäkert om målet kan uppnås
Åtgärdsstatus:  10 av 13 åtgärder är genomförda
Uppdaterad: 2023-04-13