MiljöbarometernMiljöbarometern

Startsida / Miljöprogram 2018-2021 / Transporter och resor
Huvudområde TR.2

Transporter och resor

Delmål

Begränsad klimatpåverkan

DelmålTR.2.2

Koldioxid och andra så kallade växthusgaser som vi människor släpper ut i atmosfären från olika verksamheter gör att det globala klimatet blir varmare. Förbränning av fossila bränslen för el och värme, i industriprocesser och för transporter svarar för det största bidraget till klimatförändringen både i Sverige och världen i stort.

Bedömning: Målet blir svårt att nåMålet blir svårt att nå
Åtgärdsstatus:  2 av 6 åtgärder är genomförda

God bebyggd miljö

DelmålTR.2.3

Vår bebyggda miljö ska fylla människors och samhällets behov, erbjuda bra livsmiljöer och bidra till en hållbar utveckling. Hur vi bor och lever påverkar miljön på många sätt, exempelvis när vi värmer våra bostäder, reser till arbete och fritidsaktiviteter eller sorterar vårt avfall.

Bedömning: Målet ser ut att uppnåsMålet ser ut att uppnås
Åtgärdsstatus:  3 av 3 åtgärder är genomförda
Uppdaterad: 2023-04-13