MiljöbarometernMiljöbarometern

Startsida / Miljöprogram 2018-2021 / Luft
Huvudområde TR.9

Luft

Delmål

Skyddande ozonskikt

DelmålTR.9.1

Ozonskiktet ska utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot
skadlig UV-strålning.

Bedömning: Målet har uppnåttsMålet har uppnåtts

Säker strålmiljö

DelmålTR.9.2

Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga effekter av strålning.

Åtgärdsstatus:  1 av 2 åtgärder är genomförda

Frisk luft

DelmålTR.9.3

Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.

Bedömning: Målet har uppnåttsMålet har uppnåtts
Åtgärdsstatus:  1 av 1 åtgärder är genomförda
Uppdaterad: 2023-03-01