MiljöbarometernMiljöbarometern

Startsida / Miljöprogram 2018-2021 / Kommunens egna miljöarbete
Huvudområde TR.10

Kommunens egna miljöarbete

Delmål

Verksamhetsutveckling

DelmålTR.10.1

För att vi ska lyckas nå våra miljömål behöver miljöarbetet integreras i allt annat arbete och vara en naturlig del i alla medarbetares vardag och i arbete med ständiga förbättringar.

Bedömning: Osäkert om målet kan uppnåsOsäkert om målet kan uppnås
Åtgärdsstatus:  5 av 7 åtgärder är genomförda

Kommunikation och beteendeförändring

DelmålTR.10.2

Kommunikation är ett viktigt verktyg för att få hela organisationen att arbeta långsiktigt med miljö- och hållbarhetsfrågor. Vi har också ett stort ansvar att kommunicera till allmänheten. Kommunen ska också verka för att skapa beteendeförändring hos såväl anställda som allmänheten i miljö- och hållbarhetsfrågor.

Bedömning: Målet ser ut att uppnåsMålet ser ut att uppnås
Åtgärdsstatus:  7 av 7 åtgärder är genomförda
Uppdaterad: 2023-02-15