MiljöbarometernMiljöbarometern

Startsida / Avfallsplan 2024 - 2030
Projekt AP

Avfallsplan 2024 - 2030

Huvudområden

Förebygga avfall

HuvudområdeAP.1
Åtgärdsstatus:  0 av 3 åtgärder är genomförda

Öka återanvändningen

HuvudområdeAP.2
Åtgärdsstatus:  0 av 2 åtgärder är genomförda

Välfungerande återvinning

HuvudområdeAP.3
Åtgärdsstatus:  0 av 3 åtgärder är genomförda

Minska avfallets farlighet

HuvudområdeAP.4
Åtgärdsstatus:  0 av 3 åtgärder är genomförda

Människan i fokus

HuvudområdeAP.5
Åtgärdsstatus:  0 av 2 åtgärder är genomförda

Minska nedskärpningen

HuvudområdeAP.6
Åtgärdsstatus:  0 av 3 åtgärder är genomförda
Uppdaterad: 2024-01-10