MiljöbarometernMiljöbarometern

Startsida / Miljöprogram 2018-2021 / Levnadsmiljö
Huvudområde TR.3

Levnadsmiljö

Delmål

God bebyggd miljö

DelmålTR.3.1

Vår bebyggda miljö ska fylla människors och samhällets behov, erbjuda bra livsmiljöer och bidra till en hållbar utveckling. Hur vi bor och lever påverkar miljön på många sätt, exempelvis när vi värmer våra bostäder, reser till arbete och fritidsaktiviteter eller sorterar vårt avfall.

Bedömning: Målet ser ut att uppnåsMålet ser ut att uppnås
Åtgärdsstatus:  2 av 3 åtgärder är genomförda

Grön infrastruktur

DelmålTR.3.2

Grön infrastruktur definieras som ett ekologiskt funktionellt nätverk av livsmiljöer och strukturer, naturområden samt anlagda element som utformas, brukas och förvaltas på ett sätt så att biologisk gfald bevaras och för samhället viktiga ekosystemtjänster främjas i hela landskapet.

Bedömning: Osäkert om målet kan uppnåsOsäkert om målet kan uppnås
Åtgärdsstatus:  7 av 11 åtgärder är genomförda
Uppdaterad: 2022-04-14