MiljöbarometernMiljöbarometern

Startsida / Miljöprogram 2022-2025 / Hållbara transporter och resor / Cykelvägar i kommunen
Nyckeltal MP.1.1

Cykelvägar i kommunen

Diagrammet visar antal meter cykelväg som finns i kommunen. Målet är att cykelvägarna ska öka varje år.

Cykelvägar i kommunen

Kommentar

Under 2022 har cykelvägar ar byggts i exploaterande industriområden.

Uppdaterad: 2023-04-13