MiljöbarometernMiljöbarometern

Startsida / Miljöprogram 2022-2025 / Hållbara transporter och resor / Körsträcka privata bilar i tjänsten
Nyckeltal MP.1.7

Körsträcka privata bilar i tjänsten

Diagrammet visar kommunkoncernens totala körsträcka med privata bilar i tjänsten. Målet är att dessa transporter ska minska och att vi ska använda kommunkoncernens egna bilar vid transport i tjänsten. Vi ska även se över möjligheten till andra färdsätt såsom kollektivtrafik eller cykel.

Körsträcka privata bilar i tjänsten

Datakälla: Uppgifter från förvaltningarna.
Uppdaterad: 2023-01-26