MiljöbarometernMiljöbarometern

Startsida / Miljöprogram 2022-2025 / Hållbara transporter och resor / Resor med kollektivtrafik per invånare
Nyckeltal MP.1.3

Resor med kollektivtrafik per invånare

Diagrammet visar antalet resor med kollektivtrafik i kommunen per kommuninvånare.

Resor med kollektivtrafik per invånare

Kommentar

Under 2020-2021 ser vi att resorna med kollektivtrafik per invånare sjunker drastiskt vilket beror på covid-19 pandemin och rekommendationerna att vi inte ska åka kollektivt.

Uppdaterad: 2022-04-14