MiljöbarometernMiljöbarometern

Startsida / Miljöprogram 2022-2025 / Hållbara transporter och resor / Resor med kollektivtrafik per invånare
Nyckeltal MP.1.3

Resor med kollektivtrafik per invånare

Diagrammet visar antalet resor med kollektivtrafik i kommunen per kommuninvånare.

Resor med kollektivtrafik per invånare

Kommentar

Under 2020-2021 sjönk antalet resor med kollektivtrafik per invånare drastiskt vilket berodde på covid-19 pandemin och rekommendationerna att inte åka kollektivt. För år 2022 ser vi att resandet gått upp igen.

Uppdaterad: 2023-04-13