MiljöbarometernMiljöbarometern

Startsida / Miljöprogram 2022-2025 / Hållbara transporter och resor / Andelen fordon med fossilfria bränslen eller el
Nyckeltal MP.1.4

Andelen fordon med fossilfria bränslen eller el

Andel fordon i den kommunala fordonsflottan som drivs med fossilfritt bränsle eller el.

Andelen fordon med fossilfria bränslen eller el

Kommentar

Utvecklingen går åt rätt håll men vi har inte nått våra mål.

Under 2017 och 2018 har enbart rena elbilar räknats in i denna kategori. Tidigare år har även etanolbilarna räknats in men eftersom de i princip enbart tankas med bensin har de tagits bort från kategorin fossilfria fordon. Därav sjönk andelen fossilfria fordon under 2017-2018 jämfört med tidigare år.

Under 2019 ökade andelen fossilfria bilar till 30,7 % vilket är den högsta siffran sedan mätningen startade 2010. Vi kommer inte att nå målet om 50 % fossilfria fordon till år 2020. Det skiljer sig i andelen fossilfria fordon mellan personbilar och lätta lastbilar. Andel fossilfria personbilar är 52 % och andelen fossilfria lätta lastbilar är 5,5 %.

Uppdaterad: 2022-03-07