MiljöbarometernMiljöbarometern

Startsida / Miljöprogram 2022-2025 / Hållbara transporter och resor / Resor med kollektivtrafik per invånare
Nyckeltal MP.1.3

Resor med kollektivtrafik per invånare

Diagrammet visar antalet resor med kollektivtrafik i kommunen per kommuninvånare.

Resor med kollektivtrafik per invånare

Datum Värde (resor/invånare)
2010 12,1
2013 13,9
2014 14,2
2015 14,3
2016 15,9
2017 15,8
2018 16,3
2019 17,1
2020 7,6
2021 5,9

Kommentar

Under 2020-2021 ser vi att resorna med kollektivtrafik per invånare sjunker drastiskt vilket beror på covid-19 pandemin och rekommendationerna att vi inte ska åka kollektivt.

Uppdaterad: 2022-04-14