MiljöbarometernMiljöbarometern

Startsida / Om Vaggeryds Miljöbarometer / Tillgänglighetsredogörelse
Artikel SE.1.1

Tillgänglighetsredogörelse

Det är Vaggeryds kommun som står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Tillgänglighet för webbplatsen

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi vill att våra webbplatser och digitala tjänster ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla, oavsett funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel man använder.

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Du kan läsa mer om det i avsnittet ”Innehåll som inte är tillgängligt” längre ner på sidan.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du behöver innehåll från webblatsen som inte är tillgängligt för dig eller om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, kan du meddela oss eller använda e-tjänsten för att rapportera tillgänglighetsproblem.

E-post: lina.larsson@vaggeryd.se

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG som är tillsynsmyndighet och påtala det.

Kontaktuppgifter till tillsyndmyndighet hittar du på DIGGs webbplats.

Innehåll som inte är tillgängligt

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan. Arbete pågår för att tillgänglighetsanpassa alla sidor som hanterar information på webbplatsen. Vi jobbar kontinuerligt med att försöka få webbplatsen mer tillgänglig.

Text i bild

På vissa sidor visas text som del av en bild, vilket gör att det inte går att anpassa texten genom att förstora eller välja ett annat teckensnitt, ändra förgrund- och bakgrundsfärger eller linjeavstånd.

Hur vi har testat webbplatsen

Kommunens applikationsutvecklare Miljöbarometern AB har gjort en initial självskattning av webbplatsen.

Senaste bedömningen gjordes den 17 december 2021.
Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades senast den 17 december 2021.

Uppdaterad: 2021-12-21