MiljöbarometernMiljöbarometern

Startsida / Kommunens egna miljöarbete / Verksamhetsutveckling
Delmål SE.9.1

Verksamhetsutveckling

För att vi ska lyckas nå våra miljömål behöver miljöarbetet integreras i allt annat arbete och vara en naturlig del i alla medarbetares vardag och i arbete med ständiga förbättringar.

Mål för den geografiska platsen

  • Målet är att utveckla miljö- och hållbarhetsfrågorna till att vara en naturlig del av företagens och organisationers ledning och styrning.

Mål för kommunkoncernen

  • Vi ska arbeta för att förebygga avfallet i alla våra verksamheter och ha som mål att avfallsmängden ska minska med 10 % till år 2021 jämfört med 2017.
  • Vi ska minska användningen av engångsprodukter och ha som mål att minska förbrukningen med 10 % till år 2021 jämfört med 2017.
  • Vi ska minska användningen av engångsprodukter med fossilt ursprung och engångsmaterial i förnyelsebart material ska främjas
Bedömning: Osäkert om målet kan uppnås Osäkert om målet kan uppnås
Åtgärd Status Slutår Ansvar

Genomförd och utvärderad

Genomförd och utvärderad
Digital miljöutbildning
Genomförd och utvärderad 2019 Barn- och utbildningsnämnden
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och byggnämnden
Socialnämnden
Tekniska nämnden
Vaggeryds energi AB
VSBo

Påbörjad

Påbörjad
Förebygga avfall
Påbörjad 2020 Barn- och utbildningsnämnden
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och byggnämnden
Socialnämnden
Tekniska nämnden
Vaggeryds energi AB
VSBo
Påbörjad
Minska engångsprodukterna & byt ut till mindre miljöpåverkan
Påbörjad 2021 Barn- och utbildningsnämnden
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och byggnämnden
Socialnämnden
Tekniska nämnden
Vaggeryds energi AB
VSBo

Genomförd

Genomförd
Revidera ägardirektiven
Genomförd 2020 Kommunstyrelsen

Genomförs kontinuerligt

Genomförs kontinuerligt
Upphandling med miljöfokus
Genomförs kontinuerligt Kommunstyrelsen
Genomförs kontinuerligt
Uppmärksamma goda initiativ inom miljöområdet
Genomförs kontinuerligt Barn- och utbildningsnämnden

Påbörjad

Påbörjad
Utveckla det digitala samhället
Påbörjad 2021 Kommunstyrelsen

Relaterade globala mål

Uppdaterad: 2020-09-07