MiljöbarometernMiljöbarometern

Startsida / Energi / God bebyggd miljö
Delmål SE.5.1

God bebyggd miljö

Vår bebyggda miljö ska fylla människors och samhällets behov, erbjuda bra livsmiljöer och bidra till en hållbar utveckling. Hur vi bor och lever påverkar miljön på många sätt, exempelvis när vi värmer våra bostäder, reser till arbete och fritidsaktiviteter eller sorterar vårt avfall.

Mål för det geografiska området:

  • Minska energianvändningen och öka andelen hållbart resande.
  • Bidra till etappmålet i länets klimat- och energistrategi att energianvändningen i Jönköpings län år 2020 ska vara 30 % effektivare än år 2008 och vara högst 11 000 GWh.
  • Bidra till etappmålet i länets klimat- och energistrategi att år 2020 har nästan alla tätorter utbyggd fjärrvärme eller närvärme med enbart förnybar energi.

Detaljerade mål för det geografiska området:

  • Målet är att bidra till etappmålet i länet klimat- och energistrategi att energianvändningen i Jönköpings län år 2020 ska vara 30 % effektivare än år 2008 och vara högst 11 000 GWh.
  • Målet är att bidra till etappmålet i länets klimat- och energistrategi att år 2020 har nästan alla tätorter utbyggd fjärrvärme eller närvärme med enbart förnybar energi.

Mål för kommunkoncernen:

  • Vi ska till år 2020 energieffektivisera och minska energianvändningen i byggnader med 20 %. Detta motsvarar 5 522 MWh. 2010 är basår.
  • Uppföra solceller på i princip all egen nybyggnation. Vid all nybyggnation ska en solcellskalkyl upprättas och om återbetalningstiden är max 15 år ska solceller sättas upp.
  • Vi ska ställa energi- och miljökrav vid alla egna nybyggnationer.
  • Vi ska konvertera alla fastigheter som förvärvas till fossilbränslefri värmekälla.
  • Kommunen ska sträva efter att minimera elanvändningen för uppvärmning av fastigheter till förmån för fjärrvärme.
Bedömning: Osäkert om målet kan uppnås Osäkert om målet kan uppnås

Nyckeltal

Inköpt energi byggnader

NyckeltalSE.5.1.2
Senaste värdet: 26954 MWh2019
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2011

Fjärrvärmeleverans

NyckeltalSE.5.1.3
Senaste värdet: 56034 MWh2019
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2008

Fjärrvärmekunder

NyckeltalSE.5.1.4
Senaste värdet: 687 stycken2019
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2010

Inköpt energi daggradskorrigerad

NyckeltalSE.5.1.1
Senaste värdet: 34997 MWh2019
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2011

Producerad solenergi

NyckeltalSE.5.1.1
Senaste värdet: 174 MWh2019
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2014

Antal solcellsanläggningar

NyckeltalSE.5.1.5
Senaste värdet: 9 stycken2019
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2014

Relaterade globala mål

Uppdaterad: 2020-03-10