MiljöbarometernMiljöbarometern

Startsida /
Projekt SE

Miljöbarometern för Vaggeryds kommun

I Miljöbarometern kan du följa miljöarbetet i kommunen och hur det utvecklas. Det finns indikatorer som var och en säger något om miljötillståndet i kommunen. I miljöbarometern kan du se en hel del intressant statistik som redovisas med hjälp av diagram, tabeller och symboler.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta miljöstrategen.

Huvudområden

Energi

HuvudområdeSE.5
Bedömning:  0 av 2 delmål är uppfyllda
Åtgärdsstatus:  5 av 12 åtgärder är genomförda

Vatten

HuvudområdeSE.2
Bedömning:  2 av 4 delmål är uppfyllda
Åtgärdsstatus:  2 av 9 åtgärder är genomförda

Luft

HuvudområdeSE.3
Bedömning:  2 av 3 delmål är uppfyllda
Åtgärdsstatus:  2 av 3 åtgärder är genomförda

Skadliga ämnen

HuvudområdeSE.4
Bedömning:  0 av 1 delmål är uppfyllda
Åtgärdsstatus:  3 av 13 åtgärder är genomförda

Natur

HuvudområdeSE.6
Bedömning:  2 av 4 delmål är uppfyllda
Åtgärdsstatus:  1 av 7 åtgärder är genomförda

Levnadsmiljö

HuvudområdeSE.7
Bedömning:  1 av 2 delmål är uppfyllda
Åtgärdsstatus:  1 av 14 åtgärder är genomförda

Transporter och resor

HuvudområdeSE.8
Bedömning:  1 av 2 delmål är uppfyllda
Åtgärdsstatus:  1 av 9 åtgärder är genomförda

Kommunens egna miljöarbete

HuvudområdeSE.9
Bedömning:  1 av 2 delmål är uppfyllda
Åtgärdsstatus:  4 av 14 åtgärder är genomförda
Uppdaterad: 2019-03-18