MiljöbarometernMiljöbarometern

Startsida / Vatten / Levande sjöar och vattendrag
Blomma
Delmål SE.2.2

Levande sjöar och vattendrag

Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas.

Mål för det geografiska området:

  • Målet är att förbättra statusen så att alla sjöar och vattendrag har god vattenstatus.
  • Målet är att stärka den biologiska mångfalden och blå infrastrukturen i kommunen.
Bedömning: Målet ser ut att uppnås Målet ser ut att uppnås

Nyckeltal

Relaterade globala mål

Uppdaterad: 2020-03-02