MiljöbarometernMiljöbarometern

Startsida / Vatten / Grundvatten av god kvalité
Vattenglas
Delmål SE.2.4

Grundvatten av god kvalité

Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.

Mål för det geografiska området:

  • Målet är att förbättra statusen och skydda vattenkvaliteten, enligt vattendirektivet, så att alla grundvattenförekomster har god vattenstatus.
  • Målet är att säkerställa en långsiktig och säker dricksvattenförsörjning i kommunen.

Detaljerat mål för kommunkoncernen:

  • Vi ska verka för att alla allmänna vattentäkter ska ha vattenskyddsområden.
Bedömning: Osäkert om målet kan uppnås Osäkert om målet kan uppnås

Nyckeltal

Grundvattenförekomsternas status

NyckeltalSE.2.4.1
Trend: Ingen uppmätt förändring

Relaterade globala mål

Uppdaterad: 2020-03-02