MiljöbarometernMiljöbarometern

Startsida / Vatten / Bara naturlig försurning
Regndroppar
Delmål SE.2.3

Bara naturlig försurning

De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida gränsen för vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska heller inte öka korrosionshastigheten i markförlagda tekniska material, vattenledningssystem, arkeologiska föremål och hällristningar.

Mål för det geografiska området:

  • Målet är att förbättra vattenkemisk och biologisk status i sjöar och vattendrag så att de inte är påverkade av försurningen.

Mål för kommunkoncernen:

  • Målet är att antalet försurningspåverkade sjöar och vattendrag ska minska.
  • Målet är ett pH på lika med eller över 6,0 och alkalinitet på minst 0,1 mmol/liter.
Bedömning: Målet ser ut att uppnås Målet ser ut att uppnås

Nyckeltal

Antalet försurade sjöar och våtmarker som kalkas

NyckeltalSE.2.3.1
Senaste värdet: 179 stycken2019
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2012

Kalkmängden som sprids

NyckeltalSE.2.3.2
Senaste värdet: 1755 ton2019
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2005

Relaterade globala mål

Uppdaterad: 2020-02-24