MiljöbarometernMiljöbarometern

Startsida / Transporter och resor / God bebyggd miljö
Delmål SE.8.1

God bebyggd miljö

Vår bebyggda miljö ska fylla människors och samhällets behov, erbjuda bra livsmiljöer och bidra till en hållbar utveckling. Hur vi bor och lever påverkar miljön på många sätt, exempelvis när vi värmer våra bostäder, reser till arbete och fritidsaktiviteter eller sorterar vårt avfall.

Mål för det geografiska området

  • Målet är att minska energianvändningen och öka andelen hållbart resande.

Detaljerade mål för det geografiska området

  • Målet är att bidra till etappmålet i länets klimat- och energistrategi att andelen kollektivtrafik eller cykel ökat med 20% till år 2020 räknat från år 2002

Mål för kommunkoncernen

  • Vi ska utveckla och främja cykeltrafiken i kommunen.
  • Vi ska anlägga minst en gång- och cykelvägsträcka per år.
Bedömning: Målet ser ut att uppnås Målet ser ut att uppnås

Nyckeltal

Cykelvägar i kommunen

NyckeltalSE.8.1.1
Senaste värdet: 67903 meter2019
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2011

Resor med kollektivtrafik per invånare

NyckeltalSE.8.1.2
Senaste värdet: 17,1 2019
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2010

Relaterade globala mål

Uppdaterad: 2020-03-10