MiljöbarometernMiljöbarometern

Startsida / Transporter och resor / Begränsad klimatpåverkan
Delmål SE.8.2

Begränsad klimatpåverkan

Koldioxid och andra så kallade växthusgaser som vi människor släpper ut i atmosfären från olika verksamheter gör att det globala klimatet blir varmare. Förbränning av fossila bränslen för el och värme, i industriprocesser och för transporter svarar för det största bidraget till klimatförändringen både i Sverige och världen i stort.

Mål för den geografiska platsen

  • Målet är att kommunen ska vara drivande för att en hållbar laddinfrastruktur byggs upp i kommunen.

Mål för kommunkoncernen

  • Vi ska till år 2020 ha minskat körsträckan med fossila bränslen med 20 % räknat från 2010. Detta motsvarar 30 600 mil.
  • Vi ska till år 2020 öka andelen fordon som drivs med förnybara bränslen eller el till 50%.
  • Vi ska till år 2020 öka andelen miljöbilar till 75 %.
  • Vi ska till år 2021 öka andelen ursprungsmärkt förnybar el till 100 %.
  • Vi ska bygga ut laddinfrastrukturen för kommunens egna elfordon och för att kunna erbjuda kommunens anställda och besökare laddningsmöjligheter.
Bedömning: Målet blir svårt att nå Målet blir svårt att nå

Nyckeltal

Andelen fordon med fossilfria bränslen eller el

NyckeltalSE.8.2.2
Senaste värdet: 30,7 %2019
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2010

Andel fordon som är miljöbilar

NyckeltalSE.8.2.3
Senaste värdet: 43,5 %2019
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2010

Körsträcka privata bilar i tjänsten

NyckeltalSE.8.2.4
Senaste värdet: 30618 mil2019
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2010

Körsträcka med fossila och ickefossila bränslen

NyckeltalSE.8.2.5
Senaste värdet: 25356 mil2019

Körsträcka totalt i kommunkoncernen

NyckeltalSE.8.2.6
Senaste värdet: 162288 mil2019
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2010

Förnyelsebart bränsle i busstrafiken

NyckeltalSE.8.2.1
Senaste värdet: 100 %2019
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2010

Relaterade globala mål

Uppdaterad: 2020-03-04