MiljöbarometernMiljöbarometern

Startsida / Skadliga ämnen / Giftfri miljö
Man som plockar äpple
Delmål SE.4.1

Giftfri miljö

Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.

Mål för den geografiska platsen

  • Målet är att begränsa påverkan på människors hälsa och miljön.
  • Målet är att minska förekomsten av miljögifter i barns vardag.

Mål för kommunkoncernen

  • Målet är att sträva efter att andelen ekologisk mat i kostorganisationens livsmedelsbudget ska öka.
  • Vi ska ersätta de farligaste kemikalierna med mer miljöanpassade alternativ.
  • Vi ska ställa kemikaliekrav vid upphandling där så är möjligt.
  • Kommunen ska sträva efter att servera närproducerad mat och servera råvaror utifrån säsong.
Bedömning: Osäkert om målet kan uppnås Osäkert om målet kan uppnås

Nyckeltal

Andel ekologiska livsmedel

NyckeltalSE.4.1.1
Senaste värdet: 27 %2019
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2004

Areal konventionell och ekologisk åkermark

NyckeltalSE.4.1.1
Senaste värdet: 3567 ha2018
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2009

Antalet nedtagna kreosotstolpar

NyckeltalSE.4.1.1

Vaggeryds energi arbetar med att årligen ta ner kreosotstolpar i kommunen.

Senaste värdet: 78 stycken2019

Areal konventionell och ekologisk betesmark

NyckeltalSE.4.1.2
Senaste värdet: 1879 2018
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009

Relaterade globala mål

Uppdaterad: 2020-03-10