MiljöbarometernMiljöbarometern

Startsida / Natur / Myllrande våtmarker
Delmål SE.6.2

Myllrande våtmarker

Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden

Mål för den geografiska platsen

  • Målet är att bibehålla ekologisk och vattenhushållande funktion i våtmarkerna.

Mål för kommunkoncernen

  • Vi ska inte tillåta torvtäkter för mossar med höga natur- och/eller kulturvärden (klass 1 och 2 i våtmarksinventeringen). För mossar i klass 3 och 4 ska täkt undvikas om den inverkar menligt på väsentliga motstående intressen.
Bedömning: Målet ser ut att uppnås Målet ser ut att uppnås

Nyckeltal

Antal våtmarker med tillstånd för torvbrytning

NyckeltalSE.6.2.1
Senaste värdet: 6 stycken2019
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2015

Relaterade globala mål

Uppdaterad: 2020-03-02