MiljöbarometernMiljöbarometern

Startsida / Luft / Skyddande ozonskikt
Delmål SE.3.1

Skyddande ozonskikt

Ozonskiktet ska utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot
skadlig UV-strålning.

Mål för kommunkoncernen

  • Vi ska säkerhetsställa att kunskapen om ozonskiktet finns i vår verksamhet.
Bedömning: Målet har uppnåtts Målet har uppnåtts

Relaterade globala mål

Uppdaterad: 2019-03-18