MiljöbarometernMiljöbarometern

Startsida / Luft / Säker strålmiljö
Delmål SE.3.2

Säker strålmiljö

Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga effekter av strålning.

Mål för den geografiska platsen

  • Målet är att skydda invånarna mot skadliga effekter av solexponering och annan skadlig strålning.

Mål för kommunkoncernen

  • Vi ska år 2021 ha tillgång till skugga i offentliga miljöer och på skolgårdar.
  • Målet är att verka för att kommunala solarier ska avvecklas.
Åtgärd Status Slutår Ansvar

Genomförd

Genomförd
Avveckla kommunala solarium
Genomförd 2018 Kultur- och fritidsnämnden

Påbörjad

Påbörjad
Solskydd på skolor, förskolor och fritidshem
Påbörjad 2021 Barn- och utbildningsnämnden

Relaterade globala mål

Uppdaterad: 2020-09-03