MiljöbarometernMiljöbarometern

Startsida / Luft / Frisk luft
Delmål SE.3.3

Frisk luft

Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.

Mål för den geografiska platsen

  • Målet är en bra luftkvalitet så att människors hälsa och miljön inte skadas

Mål för kommunkoncernen

  • Vi ska ha en systematisk och återkommande kontroll av miljökvalitetsnormerna och miljökvalitetsmålen för luft.
Bedömning: Målet har uppnåtts Målet har uppnåtts

Nyckeltal

Halter av PM10

NyckeltalSE.3.3.1

Halten PM10 får inte överstiga 15 mikrogram/m3 räknat som årsmedelvärde för att klara miljökvalitetsmålets precisering och 40 mikrogram/m3 för att klara miljökvalitetsnormen.

Senaste värdet: 10,1 µg/m32018
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2010

Halter av NO2

NyckeltalSE.3.3.1

Halten NO2 får inte överstiga 20 mikrogram/m3 räknat som årsmedelvärde för att klara miljökvalitetsmålets precisering och 40 mikrogram/m3 för att klara miljökvalitetsnormen.

Senaste värdet: 10,3 µg/m32018
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2010

Halter av bensen

NyckeltalSE.3.3.1
Senaste värdet: 0,8 µg/m32018
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2010

Relaterade globala mål

Uppdaterad: 2020-02-18