MiljöbarometernMiljöbarometern

Startsida / Levnadsmiljö / God bebyggd miljö
Delmål SE.7.1

God bebyggd miljö

Vår bebyggda miljö ska fylla människors och samhällets behov, erbjuda bra livsmiljöer och bidra till en hållbar utveckling. Hur vi bor och lever påverkar miljön på många sätt, exempelvis när vi värmer våra bostäder, reser till arbete och fritidsaktiviteter eller sorterar vårt avfall.

Mål för det geografiska området

  • Målet är att minska energianvändningen och öka andelen hållbart resande.
Bedömning: Målet ser ut att uppnås Målet ser ut att uppnås
Åtgärd Status Slutår Ansvar

Försenad

Försenad
Kommunala kulturmiljöunderlag och kulturmiljöprogram
Försenad 2021 Kultur- och fritidsnämnden

Genomförs kontinuerligt

Genomförs kontinuerligt
Rutin för arbetet med planbesked
Genomförs kontinuerligt Kommunstyrelsen

Påbörjad

Påbörjad
Utveckla och främja cykeltrafiken i kommunen
Påbörjad Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden

Relaterade globala mål

Uppdaterad: 2020-02-24