MiljöbarometernMiljöbarometern

Startsida / Kommunens egna miljöarbete / Kommunikation och beteendeförändring / Kommunicera miljöprogrammets innehåll och resultat
Åtgärd SE.9.2.3

Kommunicera miljöprogrammets innehåll och resultat

Hela organisationen ska arbeta långsiktigt med miljö- och hållbarhetsfrågor. Genom att kommunicera kommunens miljöprogram inklusive dess riktlinjer, mål och uppnådda resultat så ökar vi medvetenheten och kunskapen.

Beskrivning
Intranätet ska bli den viktigaste kanalen för denna typ av kunskapsinhämtning och kulturskapande.
I linje med visionen strävar vi efter att både internt och externt berätta om verksamheter och medarbetare som gör skillnad. Genom att visa på goda exempel inspirerar vi varandra och vår omvärld i vårt långsiktiga arbete för en hållbar miljö.

Genomförande
Varje arbetsplats ska ta upp och diskutera miljöriktlinjerna genom att t ex använda sig av de filmer och det diskussionsunderlag som finns framtaget. En populärvetenskaplig version av miljöprogrammet ska tas fram och kommuniceras till alla anställda. Resultat från miljöarbetet ska spridas på ett lättförståeligt och lättillgängligt sätt.

Goda miljöinitiativ ska uppmärksammas t ex genom det fortsatta arbetet med ”Bra miljöinsats”.

Uppföljning
Det kommunikationsarbete som utförts inom miljö och klimat redovisas årligen.

Resultat

På kommunens hemsida finns från mars 2019 miljötips som släpps 1 gång i månaden. Miljötipsen riktar sig till invånare och företag i kommunen och ska inspirera till att leva mer miljövänligt och hållbart.

Under 2019 lanserade även kommunens digitala miljöredovisning i form av Miljöbarometern där alla kan se kommunens mål, åtgärder samt resultat från miljöarbetet.

I december 2019 delades det interna miljöpriset "Bra miljöinsats" ut. Det kom in 9 nomineringar där de tre förslag som fick mest röster av juryn och medarbetarna gick till final. Vinnaren offentliggjordes på kommunfullmäktiges avslutningsfest och vinnaren blev Caféverksamheten på Fenix och deras arbete med att minska matsvinnet och minska användningen av engångsprodukter.

Uppdaterad: 2020-02-19
Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelsen