MiljöbarometernMiljöbarometern

Startsida / Kommunens egna miljöarbete / Kommunikation och beteendeförändring / Kommunicera kommunens miljöarbetet till allmänheten
Åtgärd SE.9.2.6

Kommunicera kommunens miljöarbetet till allmänheten

Syftet med åtgärden är kommunicera kommunens arbete inom miljö, klimat, energi och hållbarhet. Målgruppen ska vara allmänheten med fokus på barn och unga.

Genomförande
För att få större genomslagskraft och uppmärksamhet kommer miljöfrågor, i de fall det går, att kommuniceras via teman. Vid varje tema ska det bestämmas vad, när, hur och i vilken form det ska kommuniceras. För att nå målgruppen barn och unga är det nödvändigt med ett samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen.

En populärvetenskaplig version av miljöprogrammet ska tas fram som riktar sig till allmänheten.

Uppföljning
G: Arbetet med att ta fram en populärvetenskaplig version av miljöprogrammet är genomfört, vi arbetar med temabaserat miljökommunikation och arbetar med fokus mot målgruppen barn och unga
H: Arbetet med att ta fram en populärvetenskaplig version av miljöprogrammet är genomfört och arbetet med att arbeta temabaserat är påbörjat
P: Arbetet med att ta fram en populärvetenskaplig version av miljöprogrammet är påbörjat

Resultat

Under 2019 lanserade kommunens digitala miljöredovisning och miljöprogram på plattformen Miljöbarometern. Miljöbarometern finns tillgänglig på kommunens hemsida och kan nås av alla. På Miljöbarometern finns hela miljöprogrammet med mål och åtgärder samt miljöredovisningen på ett lättöverskådligt sätt.

Under 2019 har det skett en del extern kommunikation till allmänheten. I mars under Earth hour hade kommunen en klimatsmart matsedel i alla skolor och förskolor som uppmärksammades med inslag i radio P4. Under Earth hour-veckan hade vi även tema "Släng inte maten" i miljöhörnan i Vaggeryds bibliotek som uppmärksammades i radio P4 och lokala tidningar. Under maj hade vi ett tema om att odla själv och vikten av pollinering som också uppmärksammades i lokala tidningar.

I april och oktober besökte miljöstrategen Öppna förskolan i Vaggeryds för att prata om kemikalier i vardagen för nyblivna föräldrar. Besöken sker återkommande 2 gånger per år.

Kommunens hållbarhetsstrateg pratade om sitt yrke (kopplat till miljö) på karriärsdagarna på Hjortsjöskolan under våren 2019. Hållbarhetsstrategen var även och pratade om grönstrukturplanen och dess funktion på Fenix gymnasieskola inför natur- och samhällsklasser.

I september deltog kommunen på klimatkonferensen i Jönköping eftersom vårt arbete med att minska matsvinnet nominerats till länets klimatpris.

Under hösten blev miljöstrategen inbjuden till Länsstyrelsen i Värmland för att inför Värmlands läns kommuner berätta om hur vi arbetar med miljöfrågor i Vaggeryds kommun.

Under 2019 presenterades månadens miljötips på vaggeryd.se, där allmänheten på ett enkelt sätt kan ta till sig olika miljötips.

I augusti 2019 startades ett instagramkonto med fokus på miljö och hållbarhet. Instagramkontot hållbara_vaggerydskommun visar upp olika typer av miljöarbete som sker i kommunen.

Uppdaterad: 2020-03-02
Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelsen