MiljöbarometernMiljöbarometern

Startsida / Kommunens egna miljöarbete / Kommunikation och beteendeförändring / Informera om miljö-, energi, klimat- och naturfrågor
Åtgärd SE.9.2.2

Informera om miljö-, energi, klimat- och naturfrågor

Kommunikation av miljöfrågor till kommuninnevånarna ligger delat mellan två nämnder, kommunstyrelsen och miljö- och byggnämnden. Miljö- och byggnämnden ansvarar för kommunicering av information i miljöfrågor inom ramen för myndighetsutövning.

Genomförande
Miljö- och byggnämnden kommunicerar med kommuninnevånarna via hemsidan, telefon, e-post, möten, tillgängliggör broschyrer från myndigheter, samt via beslut och skrivelser.

Miljö- och byggförvaltningen ska via ovan nämnda informationsmedier genom att lyfta fram säsongsbetonad information (exempelvis elda rätt, biltvätt och radon) samt att kontinuerligt arbeta med befintlig information ut mot kommuninvånarna. Genom att anordna aktiviteter som guidning på våtmarker fortsätter man att sprida naturinformation.

Miljö- och byggförvaltningen utför en del rådgivningsprojekt till privatpersoner och företag. Detta är ytterligare ett exempel där riktad information kan spridas.

Uppföljning
G: Information om miljö-, energi, klimat-, och natur sprids i merparten av alla informationskanaler
H: P är uppfylld samt att kommunikation om miljö-, energi, klimat-, och natur är påbörjad
P: Miljö- och byggförvaltningen planerar vilka områden som ska lyftas extra årligen och ser över standardinformationen som skickas ut vid t ex bygglov

Resultat

Miljö- och byggförvaltningen jobbar kontiunerligt med målet genom att sprida information vid inspektioner, vid telefonkontakt, via hemsidan mm. Via projektet incitament för energieffektivisering lämnas information och broschyrer om energi.

Uppdaterad: 2020-09-03
Ansvarig organisation
  • Miljö- och byggnämnden