MiljöbarometernMiljöbarometern

Startsida / Kommunens egna miljöarbete / Kommunikation och beteendeförändring / Informera hyresgästerna om vardagliga miljö- och energitips
Åtgärd SE.9.2.5

Informera hyresgästerna om vardagliga miljö- och energitips

VSBo har i sitt bestånd över 1 000 lägenheter vilket resulterar i att VSBo:s hyresgäster tillsammans kan göra skillnad och minska miljöpåverkan. Genom att förbättra information och också föregå med gott exempel kan VSBo bidra till en mer hållbar utveckling.

Genomförande
VSBo ska informera sina hyresgäster om konkreta miljö- och energispartips. Detta kan bl a ske i informationsmappen som delas ut vid inflyttning och i det s k infobladet som delad ut till alla hyresgäster ca 4 gånger per år. Miljöbudskap kan även spridas via hemsidan eller när VSBo deltar i specifika projekt. VSBo kan också delta på aktiviteter som Earth hour, Klimatveckan, Vaggerydsdagen och Skillingaryds marknad.

Uppföljning
VSBo rapporterar årligen vilka miljö- och energitips och information de har spridit och i vilka kanaler.

Resultat

I samband med att en ny hyresgäst kvitterar ut nycklar delas det ut ett set med sorteringskassar till hyresgästen. Detta är ett sätt att försöka få hyresgästerna att sortera sina hushållssopor på rätt sätt. I infobladet som gick ut i september informerades om hur man som hyresgäst bör göra för att få ett bra inomhusklimat när den kalla årstiden närmar sig.

VSBo har under 2019 haft ett projekt ihop med hyresgästföreningen som gick ut på att hyresgästföreningen skulle informera hyresgästerna om hur viktigt det är att sopsortera. Hyresgästföreningen knackade dörr i de områden där vi har sett att sorteringen av sopor inte fungerat så bra. I en utvärdering av projektet kan vi se att det gett viss effekt och att sorteringen blivit lite bättre.

Uppdaterad: 2020-03-02
Ansvarig organisation
  • VSBo