MiljöbarometernMiljöbarometern

Startsida / Kommunens egna miljöarbete / Kommunikation och beteendeförändring
Delmål SE.9.2

Kommunikation och beteendeförändring

Kommunikation är ett viktigt verktyg för att få hela organisationen att arbeta långsiktigt med miljö- och hållbarhetsfrågor. Vi har också ett stort ansvar att kommunicera till allmänheten. Kommunen ska också verka för att skapa beteendeförändring hos såväl anställda som allmänheten i miljö- och hållbarhetsfrågor.

Mål för den geografiska platsen

  • Målet är att öka både den generella kunskapen om miljö- och hållbarhetsfrågor samt den specifika ämneskompetensen.
  • Målet är att få till en beteendeförändring hos kommuninvånarna inom konsumtion och livsstil.
  • Målet är att våra kommuninvånare ska göra fler hållbara resor.

Mål för kommunkoncernen

  • Vi ska minska matsvinnet i våra verksamheter med 20 % till 2021 jämfört med de mätningar som utförts under 2017 och 2018.
  • Vi ska nå ut med kommunens miljöarbete till allmänheten med fokus på målgruppen barn och unga.
  • Vi ska utföra informationskampanjer om hållbar konsumtion och livsstil inom målgrupperna skola, föreningar och företag.
  • Vi ska ta fram en digital, översiktlig och lättläst version av miljöprogrammet riktat till kommuninvånarna.
Bedömning: Målet ser ut att uppnås Målet ser ut att uppnås
Åtgärd Status Slutår Ansvar

Genomförs kontinuerligt

Genomförs kontinuerligt
Informationskampanj om hållbar konsumtion och livsstil
Genomförs kontinuerligt Kommunstyrelsen
Genomförs kontinuerligt
Informera om miljö-, energi, klimat- och naturfrågor
Genomförs kontinuerligt Miljö- och byggnämnden
Genomförs kontinuerligt
Kommunicera miljöprogrammets innehåll och resultat
Genomförs kontinuerligt Kommunstyrelsen
Genomförs kontinuerligt
Utveckla och marknadsföra bibliotekets miljöhörnor
Genomförs kontinuerligt Kultur- och fritidsnämnden
Genomförs kontinuerligt
Informera hyresgästerna om vardagliga miljö- och energitips
Genomförs kontinuerligt VSBo
Genomförs kontinuerligt
Kommunicera kommunens miljöarbetet till allmänheten
Genomförs kontinuerligt Kommunstyrelsen

Påbörjad

Påbörjad
Minska matsvinnet i våra verksamheter
Påbörjad 2021 Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden

Relaterade globala mål

Uppdaterad: 2020-09-03