MiljöbarometernMiljöbarometern

Startsida / Energi / Begränsad klimatpåverkan
Sol
Delmål SE.5.2

Begränsad klimatpåverkan

Koldioxid och andra så kallade växthusgaser som vi människor släpper ut i atmosfären från olika verksamheter gör att det globala klimatet blir varmare. Förbränning av fossila bränslen för el och värme, i industriprocesser och för transporter svarar för det största bidraget till klimatförändringen både i Sverige och världen i stort.

Mål för det geografiska området:

  • Öka andel förnybar energi som produceras och används samt att bli fossilbränslefria.
  • Bidra till länets klimat- och energistrategi att utsläppen av växthusgaser i Jönköpings län år 2020 ska vara 30 % lägre än 1990.
  • Bidra till länets klimat- och energistrategi att år 2020 finns det solcells- och vindkraftsanläggningar som, tillsammans med el från kraftvärme, gör att Jönköpings län till minst 50 % är självförsörjande på el.
  • Bidra till länets klimat- och energistrategi att 2020 är all energi för uppvärmning av bostäder och lokaler fossilbränslefri.

Mål för kommunkoncernen:

  • Vi ska till år 2020 ha minskat energianvändningen för transporter med 10 % räknat från 2010. Detta motsvarar 88 MWh.
  • Vi ska till år 2021 öka andelen ursprungsmärkt förnybar el till 100 %.
Bedömning: Osäkert om målet kan uppnås Osäkert om målet kan uppnås

Nyckeltal för kommunkoncernen:

Andel fossil energi i våra transporter

NyckeltalSE.5.2.2
Senaste värdet: 71 %2019
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2010

Producerad förnybar energi i kommunen

NyckeltalSE.5.2.3
Senaste värdet: 69647 MWh2017

Energianvändning för kommunkoncernens transporter

NyckeltalSE.5.2.1
Senaste värdet: 735 MWh2019
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2010

Andel ursprungsmärkt el

NyckeltalSE.5.2.4
Senaste värdet: 100 %2019
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2013

Elproduktion från vattenkraft

NyckeltalSE.5.2.1
Senaste värdet: 451 MWh2019

Oljeanvändning

NyckeltalSE.5.2.1
Senaste värdet: 115 m³2019
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2010

Direkta fossila koldioxidutsläpp

NyckeltalSE.5.2.1
Senaste värdet: 11 ton2019
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2010

Utsläpp av växthusgaser CO2-ekv/invånare

NyckeltalSE.5.2.1
Senaste värdet: 8,66 ton2017
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 1990

Relaterade globala mål

Uppdaterad: 2020-03-10