MiljöbarometernMiljöbarometern

Startsida / Kommunens egna miljöarbete / Kommunikation och beteendeförändring / Minska matsvinnet i våra verksamheter
Åtgärd SE.9.2.7

Minska matsvinnet i våra verksamheter

Målet är att vi ska minska matsvinnet i alla våra verksamheter. Att minska matsvinnet handlar till stor del om att ändra våra vanor och synsätt på mat och matavfall.

Genomförande
a) Under 2017-2018 ska mätningar av matsvinn utföras på 5 förskolor och skolor i kommunen. Dessa mätningar ligger sedan till grund för hur mycket vi har lyckats minska vårt matsvinn till 2021.

b) En utbildning/inspirationsdag eller workshop med temat Minska matsvinn ska hållas för personal inom bl a kostenheten samt personal inom BUN (?). Utbildningen ska ge ökad förståelse för hur vi kan minska matsvinnet och varför. Utbildningen ska även ge verktyg till hur kan arbeta praktiskt med att minska matsvinnet i våra verksamheter.

c) Checklistor för hur olika verksamheter kan arbeta med matsvinnet ska tas fram och användas i verksamheterna.

d) Matsvinnet år 2021 ska jämföras med matsvinnet år 2017.

Uppföljning
G: a, b, c och d är genomförda
H: a, b,c är genomfört
P: a, b är genomfört

Resultat

Barn- och utbildningsförvaltningen har under 2018 mätt matsvinnet vid 5 förskolor och skolor under en vecka.

Socialförvaltningen har också påbörjat mätningen av matsvinnet vid Furugården under 2018.

I december 2018 beviljades kommunen bidrag från Klimatklivet (Naturvårdsverket) för att under 5 år arbeta med att minska matsvinnet i förskolor, skolor och äldreboenden. Arbetet kommer att till stor del ske genom den s k Göteborgsmodellen och stor vikt kommer att läggas vid kommunikationsarbetet.

Uppdaterad: 2019-03-12
Delansvarig
  • Barn- och utbildningsnämnden
  • Socialnämnden