MiljöbarometernMiljöbarometern

Startsida / Kommunens egna miljöarbete / Kommunikation och beteendeförändring / Kommunicera miljöprogrammets innehåll och resultat
Åtgärd SE.9.2.3

Kommunicera miljöprogrammets innehåll och resultat

Hela organisationen ska arbeta långsiktigt med miljö- och hållbarhetsfrågor. Genom att kommunicera kommunens miljöprogram inklusive dess riktlinjer, mål och uppnådda resultat så ökar vi medvetenheten och kunskapen.

Beskrivning
Intranätet ska bli den viktigaste kanalen för denna typ av kunskapsinhämtning och kulturskapande.
I linje med visionen strävar vi efter att både internt och externt berätta om verksamheter och medarbetare som gör skillnad. Genom att visa på goda exempel inspirerar vi varandra och vår omvärld i vårt långsiktiga arbete för en hållbar miljö.

Genomförande
Varje arbetsplats ska ta upp och diskutera miljöriktlinjerna genom att t ex använda sig av de filmer och det diskussionsunderlag som finns framtaget. En populärvetenskaplig version av miljöprogrammet ska tas fram och kommuniceras till alla anställda. Resultat från miljöarbetet ska spridas på ett lättförståeligt och lättillgängligt sätt.

Goda miljöinitiativ ska uppmärksammas t ex genom det fortsatta arbetet med ”Bra miljöinsats”.

Uppföljning
Det kommunikationsarbete som utförts inom miljö och klimat redovisas årligen.

Resultat

Under året har förvaltningarna fortsatt att titta på miljöfilmer under sina APT-möten och diskuterar frågor kopplade till de olika områdena Spara energi, Återvinning, Transporter och Upphandla och köp med hänsyn.

En populärvetenskaplig version av miljöprogrammet finns framtaget i både tryckt version och som digitalt material på både intranätet och vår externa webplats.

Under 2018 delades priset Årets miljöinsats ut till Hemtjänsten. Hemtjänsten fick priset tack vare sitt arbete med att ställa om till en fossilfri fordonsflotta med ett stort antal elbilar.

Uppdaterad: 2019-03-12
Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelsen