MiljöbarometernMiljöbarometern

Startsida / Kommunens egna miljöarbete / Kommunikation och beteendeförändring / Kommunicera kommunens miljöarbetet till allmänheten
Åtgärd SE.9.2.6

Kommunicera kommunens miljöarbetet till allmänheten

Syftet med åtgärden är kommunicera kommunens arbete inom miljö, klimat, energi och hållbarhet. Målgruppen ska vara allmänheten med fokus på barn och unga.

Genomförande
För att få större genomslagskraft och uppmärksamhet kommer miljöfrågor, i de fall det går, att kommuniceras via teman. Vid varje tema ska det bestämmas vad, när, hur och i vilken form det ska kommuniceras. För att nå målgruppen barn och unga är det nödvändigt med ett samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen.

En populärvetenskaplig version av miljöprogrammet ska tas fram som riktar sig till allmänheten.

Uppföljning
G: Arbetet med att ta fram en populärvetenskaplig version av miljöprogrammet är genomfört, vi arbetar med temabaserat miljökommunikation och arbetar med fokus mot målgruppen barn och unga
H: Arbetet med att ta fram en populärvetenskaplig version av miljöprogrammet är genomfört och arbetet med att arbeta temabaserat är påbörjat
P: Arbetet med att ta fram en populärvetenskaplig version av miljöprogrammet är påbörjat

Resultat

Under 2018 har det tagits fram en populärvetenskaplig version av miljöprogrammet som har tryckts upp för att kunna delas ut till anställda och allmänheten. Det populärvetenskapliga miljöprogrammet ligger även digitalt på vår interna och externa webplats.

Under 2018 har det skett en del extern kommunikation till allmänheten. I februari uppmärksammades Vaggeryds kommuns deltagande i Solmatchen som arrangerades av klimatrådet i både Jönköpings-Posten, Skillingaryd.nu och P4 Jönköping. I maj uppmärksammades i skillingaryd.nu och P4 Jönköping att kommunen lånat elcyklar från projektet Hela RESAN. Vi gjorde även en film som visades ca 1 500 gånger på facebook där förskolan lånade ellådcyklar till sina verksamheter. I september anordnades även Green Charge Road show där fossilfria fordon visades upp på torget i Skillingaryd.

Under Klimatveckan anordnades en utställning i Miljöhörnan i Vaggeryds som handlade om ekosystemtjänster med fokus på pollinering. Utställningen lånades av Höga kusten Naturum. Under Klimatveckan anordnades också en föreläsning med Martin Emtenäs som pratade om människans relation till naturen. Även detta uppmärksammades i lokalpressen. Föreläsningen var nästan fullsatt i Fenix aula och finansierades av LONA-medel via arbetet med grönstrukturplanen.

I september föreläste miljöstrategen om kommunens miljöprogram och miljömål för Rotaryföreningen i Skillingaryd.

Uppdaterad: 2019-03-12
Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelsen