MiljöbarometernMiljöbarometern

Startsida / Kommunens egna miljöarbete / Kommunikation och beteendeförändring / Informationskampanj om hållbar konsumtion och livsstil
Åtgärd SE.9.2.1

Informationskampanj om hållbar konsumtion och livsstil

En stor del av dagens miljöprogram hänger ihop med vår privata konsumtion. För att konsumtionens negativa klimat- och miljöpåverkan ska minska måste vi förändra hur och var vi konsumerar. Viktiga fokusområden är att öka kunskapen, stimulera hållbara sätt att konsumera och förbättra företagens information och hållbarhetsarbete.

Genomförande
Informationskampanjer om hållbar konsumtion och livsstil ska genomföras till målgruppen ska vara skola, föreningar och företag. Informationskampanjerna kan vara digitala, utställningar, utskick, föreläsningar m m. Kommunledningskontoret ansvarar för kommunikationen med barn- och utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, Näringslivsrådet och SÅM är en naturliga samarbetspartner för att nå berörda målgrupper.

Uppföljning
G: Minst en informationskampanj per målgrupp har utförts under programperioden
H: Minst en informationskampanj är utförd
P: Planeringen av informationskampanjer till de olika målgrupperna pågår

Resultat

Under 2018 uppmärksammade kommunen temat hållbar konsumtion och livsstil med initiativet "Green friday" som är en motpol till den stora konsumtionsdagen "Black friday". Green friday uppmuntrade till ett mer hållbart förhållningssätt till konsumtion genom att köpa second hand, laga och reaparera, byta med varandra o s v.

Uppdaterad: 2019-03-12
Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelsen